Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1725

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |АНОТАЦІЯ

Навчальний посібник

 

Череп А.В., Андросова О.Ф.

 

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчлаьних закладів

 

Київ2007

ББК Б

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки Укаїни як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (Лист № від 20 червня 200... р.)

Рекомендовано Вченою радою Запорізького національного технічного університету (протокол № 10 від 27.06.2006 р.)

 

 

Рецензенти:

Ю.М. Краснов, доктор економічних наук, професор, професор науко водослідного інституту Міністерства економіки України

О.М. Поляков, доктор економічних наук, професор, професор кафед ри менеджменту Національного університету харчових технологій

Д.С. Жеребцов, Управляючий Центральнийміським відділом філіалу банку «Фінанси і кредит» м. Кривій Ріг у Дніпропетровські області

Р.Б.  Тян, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітекту ри, м. Дніпропетровськ

 

Череп А.В.,Андросова О.Ф.

Б          Банківські операції. Навч.посібник.– К.: Кондор, 2007.— 410 с. ІSВN

Розглянуто методику здійснення банківських операцій, пов’язаних із становленням світової банківської системи, іноземних банків та банків України: формуванням ресурсів, готівковими й безготівковими розра хунками, кредитними та іпотечними операціями з цінними паперами, інве стиційною діяльністю, валютними операціями, нетрадиційними банкі вськими операціями.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальнос тей, аспірантів, викладачів.

 

ББК

 

© Череп А.В., Андросова О.Ф., 2007. ІSВN          © “Кондор”, 2007.

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: