Название: Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

Жанр: Банківська справа

Рейтинг:

Просмотров: 1724

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |АНОТАЦІЯ1
ВСТУП2
Розділ 1. Виникнення та розвиток  банківських операцій3
1.2. Еволюція банківської справи в Україні4
1.3. Особливості банківської діяльності у розвинутих країнах5
1.3.2. Банківська система Німеччини6
1.3.3. Банківська система Японії7
1.3.4. Сучасна банківська система Франції8
1.3.5. Банківська система Китаю9
1.4. Банківська система України та її становлення10
1.5. Організація банківської діяльності11
1.5.2. Ліцензування банківської діяльності12
РОЗДІЛ 213
2.2. Загальна характеристика активних і пасивних операцій комерційного банку14
2.3. Депозитні операції комерційних банків15
2.3.2. Умови депозитного договору16
2.3.3. Депозитна політика банку17
2.3.4. Стимули залучення депозитів18
2.4. Формування зобов’язань банку19
2.5. Міжбанківський ринок та залучення ресурсів на ньому20
2.6. Зв’язок інвестиційних операцій з позиковими операціями21
РОЗДІЛ 322
3.2. Класифікація безготівкових розрахунків, їх сутність, принципи організації.23
3.3. Розрахункові документи та порядок їх оформлення24
3.4. Безготівкові міжгосподарські розрахунки та їх характеристика25
3.5  Міжбанківські розрахунки та механізм їх здійснення26
РОЗДІЛ 427
4.2. Порядок здійснення операцій в приходних касах комерційних банків.28
4.2.1. Порядок приймання установами комерційних банків платежів від фізичних осіб готівкою29
4.2.2. Правила здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі30
4.3. Порядок здійснення операцій в вечірніх касах31
4.4. Організація і порядок роботи каси перерахування32
4.5. Порядок роботи кас банків при підприємствах і організаціях33
4.6. Організація і порядок роботи з банкоматами34
РОЗДІЛ 535
5.2. Види  кредитів та їх класифікація36
5.3. Порядок надання кредиту37
5.4. Основні умови кредитного договору та процес його  оформлення38
5.5. Порядок супроводження кредиту39
5.6. Порядок пролонгації кредитів40
5.7. Погашення заборгованості за кредитним договором41
5.8. Іпотечне кредитування та методика його  здійснення42
РОЗДІЛ 643
6.2. Ліцензування валютних операцій комерційних банків44
6.3. Відкриття та ведення валютних рахунків45
6.4. Порядок купівлі та продажу банками валюти. Методи мінімізації валютного ризику46
РОЗДІЛ 747
7.2. Операції комерційних банків з цінними паперами та їх класифікація48
7.3. Випуск цінних паперів комерційними банками49
7.4. Депозитарії комерційних банків50
7.5. Формування резервів для покриття збитків від операцій з цінними паперами51
РОЗДІЛ 852
8.2. Основні форми міжнародних розрахунків та їх характеристика53
8.2.2. Інкасо, види та фази, узгодження умов застосування54
8.3. Кредитування експортно7імпортних операцій. Робота банків з іноземними інвесторами55
8.4. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення56
РОЗДІЛ 957
9.2. Лізингові операції58
9.3. Банківські гарантії та поручительства, механізм їх застосування59
9.4. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги60
9.5. Трастові послуги та їх надання комерційними банками61
9.6. Факторингові та форфейтингові послуги62
9.7. Операції з дорогоцінними металами63
9.8. Фінансовий інжиніринг64

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: