Название: Міжнародні ринки грошей і капіталів - Івасів Б.С., Комар В.В.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 590

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |Анотація1
Опис дисципліни “Міжнародні ринки грошей і капіталів”2
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ3
1.2. Сутність та функції міжнародного фінансового ринку4
1.3. Структура та сегменти міжнародного фінансового ринку5
1.4. Методи сегментації міжнародного фінансового ринку6
1.5. Загальна характеристика фінансових інструментів7
Тема 2 МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК У СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН8
2.2. Конверсійні операції на міжнародних валютних ринках9
2.3. Міжбанківський ринок депозитних операцій в іноземній валюті10
2.4. Фінансові інструменти міжнародного валютного ринку11
2.5. Сучасні інструменти хеджування валютних ризиків12
Тема 3. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КРЕДИТІВ13
3.2. Форма і види міжнародних кредитів14
3.3. Класифікація міжнародних банківських кредитів15
3.4. Міждержавні довгострокові кредити16
Тема 4 МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ17
4.2. Поняття структура та функції фондової біржі18
4.3. Види цінних паперів на міжнародних ринках19
4.4. Формування курсової вартості цінних паперів20
4.5. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігації21
Тема 5 ЄВРОРИНОК ТА ЙОГО ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ22
5.2 Ринок євровалют23
5.3. Фінансові інструменти ринку євровалют24
5.4. Ринок єврокредитів25
5.5. Ринок єврокапіталів та його інструменти26
5.6. Міжнародний ринок євроакцій27
5.7. Напрямки діяльності України на міжнародних фінансових ринках28
Тема 6 МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ІНCТИТУЦІЇ29
6.1. Міжнародний валютний фонд30
6.2. Світовий банк та його складові інституції31
6.3. Міжнародні універсальні та регіональні банківські інститути 32
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ33
НАВЧАЛЬНІ ВПРАВИ ТА ЗАДАЧІ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ34
Т Е С Т О В І З А В Д А Н Н Я35
ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ36
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ37

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: