Название: Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу «Політологія» для студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання - Фаріон О. О.

Жанр: Політологія

Рейтинг:

Просмотров: 366

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Анотація1
І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ2
ІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ3
ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 4
IV. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ  АКТИВНОГО НАВЧАННЯ5
V. ФОРМИ  ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ6
VІ. ЗМІСТ ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ7
VІІ. Контрольні питання до іспиту8
СЛОВНИК  ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ9

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: