Название: Наукові записки. Матеріали конференції

Жанр: Філософія

Рейтинг:

Просмотров: 354

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |Анотація1
Острозька Біблія та філософська й Богословська думка в Острозькій академії2
Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у хVі ст.3
Вплив києворуського книжництва на формування морально-релігійнОгО образу філософії острожан4
Боротьба к.-в. Острозького з Берестейською унією 1596 року5
Дилема віри й розуму в українській культурі періоду першого національного відродження6
Архетип церкви-матері в міфологічних побудовах Мелетія Смотрицького7
Питання етнічної самосвідомОсті у працях ОстрОзьких книжників8
Непересічна особистість Мелетія Смотрицького9
РанньоБарокова візія читача у творчості Мелетія Смотрицького10
Полеміка Мелетія Смотрицького із Іпатієм Потієм у контексті суспільно- культурних обставин кінця XVI – пОчатку XVII стОліть11
Акцентуаційні особливості „грамматіки ...” м. Смотрицького12
Українська церква та доля ієрархії 1620 р. висвячення13
Про особливості позахристиянськОї та християнськОї містики14
ІрОнія як вираз альтернативного осмислення світу в українській БурлескнО-травестійній літературі XVI-XVIII ст.15
Мудрість, закон, тлумачення: герменевтика 16

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: