Название: Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів - Пригара О.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 762

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |АНОТАЦІЯ

УДК 339.14

Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків  в умовах  глобалізації світогосподарських процесів

 

О ЛЬГ А  П РИ Г А Р А *

 

АНОТАЦІЯ. У статті  розглянуто нинішні  методи  та запропоновано власну  методику аналізу привабливості міжнародних товарних  ринків  в умовах  глобалізації світогос подарських процесів. Ураховуючи наднаціональний характер світогосподарського простору  запропоновано для  розгляду категорії  привабливості міжнародного товарно го ринку  ввести  багаторівневу систему  показників: привабливість ринку  на мегарівні

– світовому  рівні;  привабливість ринку  на макрорівні – рівні  країни; привабливість

ринку  на мезорівні  – рівні  окремої  галузі. Привабливість міжнародних товарних  рин ків  розглядається як  ступінь  відповідності стану  факторів ринкового  середовища на мега,  макро  та мезорівні  економічним  інтересам  підприємств,  пов’язаних з виходом та стратегіями їх діяльності на міжнародних товарних  ринках  у коротко, середньо  та довгосроковій перспективах. Розроблено поетапну  методику  проведення стратегічного аналізу привабливості міжнародних товарних  ринків  з метою розробки ефективних ринкових стратегій  підприємства. В  основі  запропонованої методики  – проведення розрахунків інтегрованих показників ринкової  доступності  та можливості реалізації економічного  інтересу  підприємства на цільових ринках  і зведення  даних  показників у матрицю  «ринкова доступність  – можливість реалізації економічного  інтересу  під приємства». Аналіз  позицій  країн  на матриці  дає змогу розробити ефективну ринкову стратегію  підприємства.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Глобалізація, інтернаціоналізація, міжнародний товарний ринок, вибір  ринку, привабливість ринку, методика,  цільовий  ринок, ринкове  се редовище, ринкова  можливість, ринкова  загроза, ризик, конкурентоспроможність, ринкова  доступність, підприємство, економічний інтерес.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: