Название: Технологічний експорт і динаміка економічного зростання в Україні - Черкас Н.

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 955

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |АНОТАЦІЯ

УДК 339.564

Технологічний експорт і динаміка економічного зростання в Україні

 

НАТАЛІЯ   Ч ЕРКАС *

 

АНОТАЦІЯ. Проблему  стимулювання технологічного експорту  розглянуто в контексті   забезпечення  конкурентоспроможності  товарів   на  світовому   ринку   за рахунок  цінових,  а  не  якісних  чинників.  Аргументовано деструктивні  наслідки від збільшення експорту сировини. На підставі розробленої структурної моделі проаналізовано чинники  технологічного експорту  й промислового виробництва, а також    оцінено    дієвість     стимулювання   експорту     як    фактора   економічного зростання. Продемонстровано негативний  вплив  девальвації гривні  на збільшення промислового виробництва та її нейтральності як чинника стимулювання технологічного експорту. Встановлено, що технологічний експорт  значною  мірою визначає динаміку  економічного зростання в Україні, тоді коли  експорт  сировини погіршує  ці показники. Доведено, що експорт металопродукції перешкоджає збільшенню технологічного експорту. Запропоновано рекомендації щодо шляхів поліпшення динаміки  економічного  зростання.

 

КЛЮЧОВІ  СЛОВА. технологічний експорт, експорт  сировини, економічне зростання, конкурентоспроможність, промислове виробництво, цінові та нецінові чинники    стимулювання   експорту,   зміцнення   грошової    одиниці,   девальвація, сальдо   бюджету,  енергоємність експортних  галузей,  «критичний  імпорт», структурна модель технологічного експорту, модель з коригуванням помилки, векторна  авторегресія.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: