Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Транспарентність

 

Аналогічно  статті  X ГАТТ, Стаття  ІІІ  ГАТС вимагає  від Членів друкувати інформацію про всі відповідні заходи  загальної дії, які стосуються  чи можуть  вплинути  на виконання правил  ГАТС. Слід також  друкувати двосторонні та багатосторонні угоди, що стосу ються  торгівлі  послугами. Члени  зобов’язані відповідати на запи ти про чинні заходи  та угоди. Підвищенні вимоги прозорості сто суються  секторів,  у  яких  Члени  взяли   на  себе  специфічні зобов’язання і які  розглядаються нижче.

 

16  У переліках вилучень  із РНС  у національних розкладах є колонка  «передбачувана три валість». Багато, навіть  більшість  позначень  у цій колонці  зазначені як  «невизначено». Винят ки зі статті  ІІ  мають бути переглянуті в 2004 році. Однак  неясно,  чи приведе  це до будьякого зменшення  можливостей Членів  у відповідності із  статтею  ІІ  укладати двосторонні  преферен ційні  угоди.

17  Для  виконання цієї  умови, угоди не повинні  передбачати  апріорі  вилучення певного  способу поставки. Той факт, що четвертий  спосіб поставки  «присутність фізичних осіб»  часто відсутній  навіть  в угодах  про  значну  інтеграцію,  як  НАФТА, може  означати,  що ці умови  застосовуються  без належної суворості.

18   ГАТС  Ст. Vbis  дозволяє  Членам   укладати  преференційні  угоди  про  повну  інтеграцію ринків  робочої  сили всупереч  зобов’язанням про РНС.

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: