Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Зобов’язання, які  стосуються всіх  секторів послуг

 

Режим найбільшого сприяння

 

Стаття  ІІ  ГАТС  зобов’язує Членів  надавати  РНС: Член  не по винен дискримінувати послуги чи постачальників послуг інших Членів; він  має  надавати  послугам  чи  постачальникам послуг  ін шого Члена  не менш сприятливий режим, ніж той, який  він за стосовує   щодо   послуг   чи  їх   постачальників  з   будьякої   іншої країни11. Зобов’язання РНС у рамках  ГАТС були  роз’яснені Апе ляційним органом СОТ як такі, що вимагають відсутності  дис кримінації як у законодавчих нормах  (дискримінація  деюре), так і на практиці, навіть якщо вони здаються  недискримінаційними (дискримінація дефакто)12.

Згідно   з   ГАТС   Члени    можуть    зазначити   винятки    із   зо бов’язань  РНС у власних  національних розкладах. Більшість винятків  стосуються  двосторонніх та реґіональних преферен ційних  угод. Також  деякі  Члени  зазначили винятки, які  мають на  меті  розширення майбутніх   преференційних  угод13/

10  ГАТС Ст. I:3(c).

11  Це зобов’язання повторює  для послуг правило  щодо товарів, визначене  статтею І ГАТТ.

12   Європейський  союз     Заходи  стосовно  імпорту  бананів  AB19973  (WT/DS27)[ЄС  

банани].

13    Наприклад,  перелік   вилучень   Маврикію  можна   пояснити   таким   чином.  Дозволяючи Членам  зазначити   можливі   дискримінаційні заходи,  положення ст.ІІ  ГАТС  поступаються положенням ст.І  ГАТС,  що  дозволяють  подовження  існуючих  преференцій, без  підвищення їх рівня.

14  Додаток  щодо відмови  від зобов’язання за Статтею  ІІ ГАТС, параграф 6.

15  ГАТС ст. XXIV.

Тим  не менш,  Члени, які  зазначили винятки   зі  статті  ІІ, не  очікують  скасування таких   обмежень16. Загалом,  країна   пропонує   винятки, і,  якщо немає заперечень з боку інших Членів, вони включаються до її розкладу. Такий переговорний процес не призвів  до скасування жодної  з існуючих  преференційних угод.

Обмеження РНС також  передбачені статтею  V  ГАТС,  яка  до зволяє  країнам–Членам укладати реґіональні угоди з метою лі бералізації торгівлі  послугами, але за певних  умов. Для  того, щоб отримати  винятки  за  статтею  V,  реґіональні угоди  мають  відпові дати  аналогічним статті  XXIV  ГАТТ умовам,  що дозволяють такі самі  винятки  для  торгівлі  товарами. Угоди, на  які  поширюються ці  положення,  повинні   мати  «значне» секторальне охоплення з погляду   кількості секторів,  обсягу  торгівлі   та  способів  постачан ня17, а  також  істотно  усувати  будьяку   дискримінацію  в  торгівлі сторін, тобто заходів, які передбачають  режим, гірший за націо нальний   або  режим  найбільшого сприяння.  Крім  того,  угода  по винна  сприяти  розвитку торгівлі  між  сторонами  угоди  і не підви щувати    загального   рівня    обмежень    у   торгівлі    послугами    з Членами, які  не  є  сторонами  цієї  угоди18. Як  і  положення  статті XXIV ГАТТ, умови ГАТС щодо статті V можуть тлумачитися по різному  сторонами  реґіонального угруповання та іншими  Членами СОТ.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: