Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Сфера застосування: способи постачання

 

ГАТС  стосується  всіх  послуг,  залучених до міжнародної торгі влі, яким  би чином вони  не постачалися. Поняття  послуги  в угоді не є визначеним8. Замість цього  ГАТС застосовується до чотирьох способів постачання послуг, визначених нижче. Оскільки ГАТС стосується  створення  комерційної присутності закордонного по стачальника послуг  в країнічлені та присутності фізичних  осіб  у державі для постачання послуги, ГАТС за сферою  охоплення на багато випереджає ГАТТ, яка суттєво обмежена  транскордонним постачанням  товарів   фірмою   однієї   держави   споживачу  іншої країни.

• Транскордонне постачання  (спосіб 1) – Послуга  надається з те риторії  одного  Члена  на територію  будьякого іншого  Члена  (напри клад, телефонні консультації доктора  з України пацієнту  в Грузії).

• Споживання за  кордоном  (спосіб  2)  – Послуга  надається на території    одного   Члена   споживачам  послуг   з   будьякої    іншої країни  (наприклад, росіянин приїжджає до Вірменії  навчатися  в університеті).

• Комерційна присутність  (спосіб   3)   – Послуга   надається постачальником Члена СОТ через комерційну присутність на те риторії  будьякого іншого Члена  (наприклад, російська фірма, що займається комп’ютерним  навчанням, створює філіал і проводить курси  в Азербайджані)

• Присутність  фізичних осіб  (спосіб  4)  – Послуга  надається постачальником  одного  Члена   через   присутність  його  фізичних осіб  на  території  будьякого іншого  Члена  (наприклад,  українсь кий програміст  тимчасово приїжджає до Грузії для проведення семінарів  чи роботи  в російській фірмі  з комп’ютерного навчання, про яку  йшлося  вище).

Зобов’язання ГАТС стосуються  заходів  центральних, реґіональ них  і  місцевих  урядів   або  органів  влади  та  недержавних органів влади  при  виконанні функцій, делегованих центральними,  реґіона льними чи місцевими урядами  або органами  влади9. У даному ви значенні  недержавні органи  влади  включають  незалежні агентства та комісії, яким  державою делеговано  регулюючі  функції.

 

8  Хоча  на початку  переговорів робилися  спроби  віднайти  таке  визначення, вони  були  при пинені, коли  стало  очевидним, що неможливо  прийти  до єдиного, універсального терміна. Див. ГАТС 2000,  примітка  6.

9  M.  Trebilcock and  R. Howse, THE  REGULATION OF  INTERNATIONAL TRADE   2d.  ed. (London: Routledge, 1999), at  229–230. Текст  залишає незрозумілим, чи  правила   стосуються  приватних

підприємств,  які  виконують  регуляторні функції без  формального делегування від  уряду. В де яких  країнах приватні  монополії  (наприклад,  компанії, що надають  базові  телекомунікаційні по слуги, в Канаді) мають де факто  функції регулювання, які  в інших  країнах здійснюються державою чи підприємствами, що належать державі.

 

 

Послуга,  «що   надається  при   виконанні  функцій   державної влади», не регулюється правилами ГАТС за двох умов: послуга надається на  некомерційній  основі  і  не  на  умовах  конкуренції з іншими  постачальниками  послуг10.  Хоча  досить  легко  визначити, чи виконується друга умова, не зовсім зрозуміло, які послуги є некомерційними. При цьому послугу можуть визнати такою, що надається не на комерційній основі, якщо протягом  певного часу вартість  постачання послуги  перевищувала отримані  доходи. Ме жі  вилучень  є  надзвичайно важливими для  перехідних економік, де чимало  послуг  продовжує надаватися державою.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: