Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Загальний огляд

 

ГАТС є комплексною угодою. Вона складається із зобов’язань зага льного характеру, які застосовуються до всіх послуг, та узгодженого переліку  специфічних зобов’язань щодо режиму  діяльності в окремих секторах послуг, які  кожна  країна  зазначає в національному розкладі. Хоча  ГАТС містить  ключові  принципи  ГАТТ – такі, як режим  найбі льшого  сприяння (РНС),  національний режим  та прозорість, застосу вання  цих принципів щодо торгівлі  послугами  значно обмежене.

Найважливішим  загальним  правилом    є   зобов’язання  надати РНС закордонним послугам  та їх постачальникам. Це означає, що Члени   СОТ   повинні   забезпечити  постачальникам  послуг   іншого Члена  режим  не менш сприятливий, ніж  для  постачальників будь якої  іншої  країни–Члена.  Також  країни  можуть  провести  перего вори про винятки  з РНС під час приєднання до СОТ.

У  секторах, зазначених у  національному розкладі,  Члени   ма ють вищий рівень зобов’язань. Вони повинні надати зарубіжним постачальникам послуг національний режим (означає однаковий режим  з національними компаніями)  та не можуть  встановлювати обмеження   на  доступ  до  ринку  – такі, як  обмеження   загальної кількості постачальників послуг у секторі чи обмеження  частки закордонної  власності.  У  перелічених  секторах   регуляторна сис тема членів має відповідати специфічним стандартам, зокрема  ви мозі, щоб заходи, які  впливають на торгівлю  послугами,  здійсню валися  обґрунтовано, об’єктивно  та неупереджено.

Зазначення сектора  не  обов’язково означає, що  зарубіжні по стачальники послуг  Членів  СОТ  мають  право  виходу  на  націона льний ринок без будьяких обмежень. Зобов’язання щодо націо нального   режиму   та  доступу   на  ринок   у  перелічених  секторах можуть  і в багатьох  випадках є обмеженими  певними  застережен нями, які  містяться  в самому розкладі.

 

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: