Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |АНОТАЦІЯ

Пов’язані з ГАТС проблеми для  країн  з перехідною економікою, що прагнуть  вступити  до СОТ*

 

Перед  країнами з  перехідною   економікою,  які  праг нуть вступити до Світової  організації торгівлі  (СОТ), постають різноманітні   проблеми,    що    стосуються     їхніх    майбутніх     зо бов’язань    згідно   з   Генеральною    угодою   з   торгівлі    послугами (ГАТС). З одного боку, перехідна економіка  характеризується змінами  в структурі ринку  та промисловості,  а з іншого  – рефо рмуванням законодавчої бази.  Обидві  ці  особливості   вкрай  зава жають   таким   країнам   у  визначенні  того,  які   саме  зобов’язання СОТ  у сфері  послуг  вони  повинні  взяти  на  себе у своїх  націона льних  переліках конкретних зобов’язань. Переговори щодо вступу до СОТ  ще більше  ускладнюються через  еволюцію  правил  ГАТС і жорстку  позицію,  що її займають  нинішні  країни–Члени.  На  ос нові  досвіду  нещодавнього   прийому   нових  Членів   підвищуються чинні мінімальні вимоги стосовно послуг для країн з перехідною економікою, які  прагнуть  вступити  до СОТ.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА. СОТ;  перехідні економіки; ГАТС;  способи  по ставки;  режим  найбільшого сприяння; специфічні секторальні зо бов’язання; доступ до ринку;  національний режим;  прозорість; постуругвайські переговори; еволюційна  природа  правил  ГАТС; врегулювання суперечок; реґіональна інтеграція.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: