Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Висновки

 

Розвиток ринкової  економіки, з одного боку, та реформування законодавства – з іншого,  створюють  значні  проблеми  для  пере хідних  економік  у справі  формування позиції  щодо  зобов’язань у сфері  послуг. Підхід, який  застосовувався багатьма  розвинутими країнами, полягав  у формуванні зобов’язань, які б відображали сучасний  правовий  режим  у країнах. У світлі  швидких  змін  зако нодаства  у перехідних економіках для  них  це не є можливим. Та кож  альтернативним шляхом  для  багатьох  країн, що розвивають ся   і   які   стали   Членами    СОТ   з   моменту   її   заснування,  було принйтяття вельми обмежених  зобов’язань у невеликій  кількості секторів для збереження максимальної свободи. Члени СОТ не погодяться з незначними  зобов’язаннями з боку  країн, які 

приєднуються нині. Тепер вимоги до вступу зростають. Від країн, які приєднуються,  з  плином  часу  вимагаються дедалі  вищі  зо бов’язання, навіть  порівняно з  розвинутими країнами–Членами. І вони  продовжуватимуть зростати  у зв’язку з проведенням нових переговорів про доступ  на ринки  та правила ГАТС. Зростання зо бов’язань  означає, що від перехідних економік  вимагаються зо бов’язання про вищий рівень лібералізації. Водночас  приєднання чинить тиск на перехідні економіки  щодо розв’язання частогусто досить складних внутрішніх проблем, пов’язаних із взаємовідно синами між національним та субнаціональними урядами  та фор муванням  основи  для  розвитку зовнішніх зв’язків у рамках  СНД. У цілому, перед країнами з перехідними економіками, які нама гються вступити до СОТ, постають дуже складні  та різноманітні проблеми,  що  стосуються  їхніх  майбутніх   зобов’язань  за  угодою ГАТС.


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: