Название: Екологічний маркетинг

Жанр: Маркетинг

Рейтинг:

Просмотров: 1542

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Вступ

Загальною метою викладання дисципліни “Екологічний маркетинг” є надання знань про основні положення, принципи, методи й особливості здійснення екологічного маркетингу.

Основними завданнями дисципліни є:

вивчення теоретичних основ екологічного маркетингу;

вивчення новітніх інструментів формування і реалізації комплексу екологічного маркетингу на різних рівнях;

набуття практичних навичок застосування маркетингових методів і прийомів на ринку екологічних товарів.

Внаслідок вивчення дисципліни студентами повинні бути здобуті знання про існуючі інструменти, методи, принципи екологічного маркетингу, методи мотивування розвитку ринку екологічних товарів на різних рівнях, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях.

Ці та інші завдання вирішуються в ході вивчення теоретичного матеріалу дисципліни та виконання практичних завдань.

Запропонований автором курс лекцій базується на розгляді виникнення та сутності екологічного маркетингу вивченні тенденцій розвитку екологічного маркетингу, типів споживачів в екологічному маркетингу.

Значну увагу в запропонованому конспекті лекцій приділено таким актуальним питанням, як особливостям застосування екологічного маркетингу вітчизняними підприємствами, обґрунтуванню напрямків розвитку ринку екологічних товарів, а також ролі держави в розвитку екологічного маркетингу.

Застосування даного конспекту лекцій у навчальному процесі повинно полегшити та прискорити процес навчання, збільшити глибину засвоєння теоретичного матеріалу. Перелік літератури буде гарною допомогою при поглибленні зацікавленими студентам свої теоретичних знань з екологічного маркетингу, а також при підготовці до практичних занять, написанні контрольних і наукових робіт.

Підготовка фахівців, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками управління підприємством на засадах екологічного маркетингу, дасть змогу підвищити еколого-економічну ефективність діяльності підприємств, підвищити їх імідж, а також імідж галузей, регіонів та загалом країни на міжнародному рівні.

Конспект лекцій на відміну від існуючих в Україні робіт цього напрямку містить лише аспекти, притаманні суто екологічному маркетингу. Питання ж, що розглядаються в межах дисципліни "Основи маркетингу" та різних дисциплінах, що розвивають знання з маркетингу не в руслі дисципліни "Екологічний маркетинг", в даний конспект не вміщувалися. Це надає студенту можливість досить глибоко вивчити теоретичні основи екологічного маркетингу.

Конспект лекцій розроблено автором в рамках гранта Президента України GP/F13/0108 "Формування механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування".


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: