Название: Екологічний маркетинг

Жанр: Маркетинг

Рейтинг:

Просмотров: 1542

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Додаток Д

(обов’язковий)

Створення мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності та екоатрибутивного споживання на різних рівнях

Таблиця Д.1 –Приклади створення мотивації екологічно орієнтованої діяльності на різних рівнях

 

Приклади стимулюючих заходів

Спрямування

Інтереси суб’єктів ринку

Їх дії

Результат стимулювання

1

2

3

4

5

На державному рівні

Екологічне виховання

Споживачі екологічних товарів

Охорона довкілля

Придбання екологічно орієнтованих товарів

Збільшення обсягу споживання екологічних товарів

Екологічна експертиза

Виробники екологічних товарів

Отримання дозволу на продаж товару

Виробництво товарів з дотриманням екологічних вимог

Збільшення обсягу виробництва екологічних товарів

Прийняття екологічних законів і розпоряджень

Виробники екологічних товарів

Збереження прибутку

Впровадження розробок, які забезпечують дотримання екологічних законів і розпоряджень

Збільшення обсягу впровадження екологічних розробок

Фінансування екологічних розробок

Розробники екологічних інновацій

Отримання прибутку

Виконання розробок в напрямку, що фінансується

Збільшення обсягу екологічних розробок

На рівні виробників

Інформування про екологічні властивості свого товару

Споживачі екологічних товарів

Забезпечення здоров’я

Споживання екологічного товару

Збільшення обсягу споживання екологічних товарів

Виробництво нових екологічних товарів

Виробники екологічних товарів

Утримання своєї частки ринку

Виробництво товарів, з екологічними якостями не нижче, ніж у конкурента

Збільшення обсягу виробництва екологічних товарів

Розширення виробництва екологічних товарів

Виробники екологічних товарів

Отримання інноваційних конкурентних переваг

Впровадження принципово нових екологічних розробок

Збільшення обсягу впровадження екологічних розробок

Продовження табл.  Д.1

1

2

3

4

5

Замовлення екологічних розробок

Розробники екологічних інновацій

Отримання інноваційних конкурентних переваг

Виконання розробок в напрямку, що фінансується

Збільшення обсягу екологічних розробок

На рівні споживачів

Формування позитивного ставлення до екологічного товару

Споживачі екологічних товарів

Споживання найкращої продукції

Вибір для споживання екологічного товару

Збільшення обсягу споживання екологічних товарів

Пред’явлення попиту на екологічні товари і відмовлення від неекологічних

Виробники екологічних товарів

Задоволення потреб споживачів

Виробництва товарів з якостями, що відповідають запитам споживачів

Збільшення обсягу виробництва екологічних товарів

Протести проти неекологічного виробництва

Виробники екологічних товарів

Задоволення вимог споживачів

Відмовлення від неекологічного виробництва на користь екологічного

Збільшення обсягу впровадження екологічних розробок

 

Таблиця Д.2 – Приклади створення мотивації екоатрибутивного споживання різних типів екологічних товарів

 

Тип екологічного товару

Приклади товару

Основний споживач

Основний суб’єкт-мотиватор

1

2

3

4

Засоби попередження забруднення довкілля

Очисні спорудження, ґрунтозахисні технології

Виробник

Державні інститути

Засоби, що сприяють ліквідації наслідків порушень довкілля

Рекультиваційні технології

Виробник

Державні інститути

Засоби захисту людини чи природної системи від проникнення шкідливого впливу

Засоби доочищення води, кондиціонери

Споживач

Виробник, суспільні організації

Товари, що надають можливість збільшити стійкість організму людини чи природних систем до шкідливого впливу екодеструктивних чинників

Медичні препарати, що підвищують імунітет людини

Споживач

Споживач

Товари, що надають можливість підтримати стійкість організму людини

Екологічно чисте харчування

Споживач

Споживач

Продовження табл.  Д.2

1

2

3

4

Товари, що надають змогу замінити предмети, послуги, роботи, які мають гірші екологічні характеристики

Менш шкідливі види палива, будівельні матеріали

Виробник, споживач

Державні інститути, виробник

Товари, що сприяють збереженню матеріальних і енергетичних ресурсів

Теплоізоляційні матеріали, нересурсомісткі технології

Виробник, споживач

Виробник

Засоби, що забезпечують вторинну переробку товарів

Обладнання, технології та препарати, що забезпечують рециркуляцію матеріалів

Виробник

Держава

Засоби, що сприяють зберіганню біологічного різноманіття та підтримують рівновагу в екосистемах

Засоби забезпечення заповідників

Державні інститути

Державні інститути

Освітні та інформаційні послуги

Екологічна освіта, конкультаційні послуги

Споживач, виробник

Державні інститути

Товари і послуги, необхідні для збільшення інформаційного контакту людини з природними системами

Парки, сквери

Споживач

Суспільні інститути, споживач


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: